Od pierwszego stanowiska na linii produkcyjnej po końcową kontrolę, w całym zakładzie w hiszpańskiej Palencii obowiązują jednakowo wysokie wymogi, których celem jest uczynienie z nowego Renault Austral rynkowego wzorca jakości.

Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki pełnej mobilizacji pracowników i zastosowaniu nowych, wyjątkowo efektywnych narzędzi w połączeniu z prawdziwie rygorystyczną procedurą kontroli jakości na końcu linii produkcyjnej. Poza kontrolą jakości spasowania elementów i wykończenia, są także kontrole statyczne i dynamiczne, wykonywane przez człowieka lub maszyny, gwarantujące również jakość odczuwalną, czyli prawidłowe działanie i niezawodność technologii pokładowych nowego Australa, takich jak trzydzieści dwa systemy wspomagania prowadzenia (ADAS).

Wyświetlacz head-up nowej generacji (wyświetlanie informacji związanych z prowadzeniem samochodu od wewnętrznej strony przedniej szyby na powierzchni o przekątnej 9,3 cala) jest jednym z systemów ADAS, którego technologia produkcji stosowana w zakładzie w Palencii daje gwarancję optymalnej jakości działania. Mała kamera umieszczona za deską rozdzielczą, obok projektora wyświetlającego informacje na przedniej szybie, stale monitoruje jakość obrazu i dostosowuje go do aktualnych warunków oświetlenia. Jego kalibrację i kontrolę prawidłowego działania zapewniają umieszczone na końcu linii produkcyjnej dwa nowe stanowiska zwane w zakładowym żargonie „stanowiskami ADAS”.

- Sto proc. egzemplarzy Renault Austral wyposażonych w wyświetlacz head-up przechodzi przez jedno z tych dwóch stanowisk. Nasz zakład nie tylko montuje, lecz także dostraja i poddaje kontroli działanie wyświetlacza w Nowym Australu. Stale zwiększamy zakres naszych kompetencji, aby móc zapewnić najwyższy poziom jakości - wyjaśnia kierownik ds. nowych projektów na wydziale montażowym. - W takie stanowiska kalibracji są wyposażane zakłady z liniami montażowymi ASL (Alliance Standard Line), spełniającymi najwyższe standardy produkcyjne w ramach Aliansu - dodaje.

Podczas kontroli nowego Australa na stanowisku kalibracji dostrajanie parametrów wyświetlania informacji na przedniej szybie odbywa się poprzez wprowadzenie do kabiny, od strony kierowcy, przegubowego ramienia high-tech wyposażonego w specjalną, ultranowoczesną kamerę. Kamera ta odpowiada za prawidłowe wyśrodkowanie obrazu wyświetlanego przez projektor systemu head-up względem kąta nachylenia przedniej szyby (położenie 3D). W tym celu porównuje ona położenie wyświetlanego obrazu względem położenia teoretycznego na 48-punktowej matrycy. W razie potrzeby główny komputer pokładowy komunikuje się z modułem wyświetlacza head-up w celu skorygowania położenia punktów matrycy i wykonania ponownego pomiaru. Jeśli punkty nie są zgodne z położeniem teoretycznym, oprogramowanie powtarza cykl aż do osiągnięcia idealnego położenia.

Dwa zainstalowane w zakładzie w Palencii „stanowiska ADAS” do kalibracji wyświetlacza head-up najnowszej generacji mają przed sobą obiecującą przyszłość. - Nasz zespół wszechstronnych specjalistów został przeszkolony również w zakresie obsługi tych stanowisk. Łącznie przeszkolono dwadzieścia osób. To niezbędna ilość pracowników dla zapewnienia w zakładzie w Palencii bieżącej produkcji Renault Austral, a w najbliższej przyszłości również nowego Renault Espace. Jesteśmy gotowi i z niecierpliwością czekamy na start - podsumowuje szef działu ds. nowych projektów.